• Organisatie- en Teamontwikkeling
  • Conflictbegeleiding
  • Betekenisvolle ontmoetingen
  • Leiderschapsontwikkeling
Helpt  teams  &  organisaties, 
  • in beweging
  • uit het gedoe
  • talentvol samenwerken
  • aanpassen aan verandering
  • passend leiderschap definiëren
Vanuit  een  natuurvisie

We zijn onderdeel van een evoluerend systeem, waarin ieder zijn talentvolle plek heeft én steeds opnieuw moet vinden. Diversiteit vergroot de veerkracht om ons aan te passen en een weg naar de toekomst te vinden.

01.

Sociaal Inzicht

Verandertijd geeft met systemische methoden (o.a. organisatieopstellingen) inzicht in hoe (mensen in) organisaties elkaar beïnvloeden en hoe je door het aanpassen van je eigen gedrag dat van anderen positief kunt beïnvloeden.

02.

Compassie

Verandertijd werkt aan begrip voor elkaars rol en positie en aan inzicht in elkaars unieke talent. Ze faciliteert betekenisvolle ontmoetingen waar de wijsheid van het hele systeem wordt meegenomen (Deep Democracy).

03.

Doorbraak

Verandertijd helpt teams en organisaties bij het doorbreken van taaie disfunctionele gedragspatronen die leiden tot stilstand of conflict. Verandertijd helpt belemmerende factoren hanteerbaar te maken.

04.

Parallel gedrag

Verandertijd hanteert het principe van parallel organiseren. Het gedrag dat je van je klant of partner verlangt, verlang je ook van jezelf. Inhoud en omgeving bepalen organisatievorm.

05.

Natuurlijk passend

Verandertijd helpt een natuurlijke -bij de context passende- manier te vinden om regie te voeren en leiding te geven. Verandertijd ontwikkelt overlegstructuren en HR-instrumenten die passen bij de context en de dialoog in de organisatie bevorderen.

06.

Oprecht & Kundig

Verandertijd is oprecht betrokken bij elke casus en opgeleid als veranderkundige (Sioo ACM), in organisatieopstellingen, talentmanagement, deep democracy,  teambemiddeling en andere systemische interventies.  Karin is oorspronkelijk opgeleid in natuurontwikkeling.

Verandertijd is aangesloten bij het onconventionele collectief:

       

Verandertijd is ingeschreven bij: