• Organisatie- en Teamontwikkeling
  • Conflictbegeleiding Teams
  • Managementcoach
  • Facilitator betekenisvolle ontmoetingen
helpt teams & organisaties uit het gedoe:

Bij het vinden van hun natuurlijk fit in een veranderende omgeving. Zodat ze zich kunnen aanpassen en van betekenis kunnen zijn op de inhoud.

       Natuurvisie:
  • We zijn onderdeel van één systeem.
  • Ieder is uniek en heeft betekenis.
  • De omgeving beïnvloedt ons gedrag.
  • Diversiteit geeft veerkracht.
  • Veerkracht maakt verandering mogelijk.

01.

Inzicht

Verandertijd geeft met systemische methoden inzicht in hoe (mensen in) organisaties elkaar beïnvloeden en hoe je door het aanpassen van je eigen gedrag dat van anderen positief kunt beïnvloeden.

02.

Compassie

Verandertijd werkt aan begrip voor elkaars rol en positie en aan inzicht in elkaars unieke talent. Ze faciliteert betekenisvolle ontmoetingen waar de wijsheid van het hele systeem wordt meegenomen.

03.

Lef

Verandertijd helpt teams en organisaties bij het doorbreken van taaie disfunctionele gedragspatronen die leiden tot stilstand of conflict. Verandertijd helpt belemmerende factoren hanteerbaar te maken.

04.

Parallel

Verandertijd hanteert het principe van parallel organiseren. Het gedrag dat je van je klant of partner verlangt, verlang je ook van jezelf. Inhoud en omgeving bepalen organisatievorm.

 

Verandertijd is aangesloten bij het onconventionele collectief:

       

 

05.

natuurlijke fit

Verandertijd helpt een natuurlijke -bij de context passende- manier te vinden om regie te voeren en leiding te geven. Verandertijd ontwikkelt overlegstructuren en HR-instrumenten die passen bij de context en de dialoog in de organisatie bevorderen.

 

06.

Oprecht & Kundig

Verandertijd is oprecht betrokken bij elke casus en opgeleid als veranderkundige (Sioo MCM), in systemische interventies, talentmanagement, deep democracy en teambemiddeling.  Karin is oorspronkelijk opgeleid voor natuurontwikkeling.

Verandertijd is ingeschreven bij: