Helpt (mensen in) organisaties om krachten te bundelen, zodat ze zich kunnen aanpassen aan een nieuwe situatie en succesvol kunnen blijven op de inhoud.

Ecologische systeemvisie:

  • We zijn onderdeel van één systeem.
  • Ieder is uniek en heeft betekenis.
  • Context van vroeger en nu bepaalt gedrag.
  • Diversiteit geeft veerkracht.
  • Veerkracht maakt verandering mogelijk.

01.

Inzicht in Gedrag

Verandertijd geeft met systemische methoden inzicht in hoe (mensen in) organisaties elkaar beïnvloeden en hoe je door het aanpassen van je eigen gedrag dat van anderen positief kunt beïnvloeden.

02.

Compassie voor Lef

Verandertijd werkt aan begrip voor elkaars rol en positie en aan inzicht in elkaars unieke talent. Ze faciliteert betekenisvolle ontmoetingen waar de wijsheid van het hele systeem wordt meegenomen.

03.

Patroon Doorbreken

Verandertijd helpt teams en organisaties bij het doorbreken van taaie disfunctionele gedragspatronen die leiden tot stilstand of conflict. Verandertijd helpt belemmerende factoren hanteerbaar te maken.

04.

Parallel Organiseren

Verandertijd hanteert het principe van parallel organiseren. Het gedrag dat je van je klant of partner verlangt, verlang je ook van jezelf. Inhoud en omgeving bepalen organisatievorm.

05.

Passend Leiderschap

Verandertijd helpt een natuurlijke -bij de context passende- manier te vinden om regie te voeren en leiding te geven. Verandertijd ontwikkelt overlegstructuren en HR-instrumenten die de dialoog in de organisatie bevorderen.

06.

Oprecht & Kundig

Verandertijd is oprecht betrokken bij elke casus en opgeleid als veranderkundige (Sioo MCM), in systemische interventies, talentmanagement, deep democracy en teambemiddeling.  Karin is oorspronkelijk opgeleid voor natuurontwikkeling.

Verandertijd is ingeschreven bij de OOA.