Inrichten Talentorganisatie

Een talentsessie versterkt teams. Door stil te staan bij elkaars talent en vanuit dat talent elkaar te ondersteunen bij de persoonlijke leervragen, ontstaat een hechter en beter samenwerkend [...]

Verander(project)management.

Ik leid veranderprojecten in het sociaal domein vanuit de visie op een inclusieve samenleving. Bij voorkeur projecten waarbij veel partners betrokken zijn, met veel (bestuurlijke) afstemming en [...]

Strategische veranderbegeleiding.

De omgeving verandert en de organisatie moet zich daaraan aanpassen. Wat betekent dit voor de koers van de organisatie? Moeten we iets veranderen in onze strategie? Is onze organisatiestructuur, [...]

Organisatie-evaluatie ‘whole system’

Organisatie-evaluatie met het hele systeem in plaats van (of ter voorbereiding op) de klassieke directiebeoordeling. Een terugblik op het afgesloten jaar en een vooruitblik op het komende jaar. [...]

Missie & Visie / Herijking.

Wil je met het hele systeem de (project- of organisatie) visie en missie bepalen of de koers herijken? Een maatwerktraject zou er zo uit kunnen zien: Stap 1: Bepalen wie er deel uitmaakt van ‘het [...]

Management Systeemcoaching

Staat de organisatie voor een uitdaging? Maar zie je dat mensen, afdelingen of wellicht ketenpartners niet meewerken en vastzitten in oude gedragspatronen? Lukt het als management onvoldoende dat [...]

Individuele Systeemcoaching

Loop je vast in je werk doordat je steeds uit positie wordt gebracht? Doordat mensen om je heen niet nadenken maar doen. Doordat er weerstand is. Doordat de energie wegvloeit. Doordat de [...]

Versterkende teamsessie

Eigenlijk gaat het best goed, maar toch….is de fut uit het team; …lopen we steeds tegen dezelfde dingen aan; …wordt het conflict niet aangegaan; …zijn het altijd dezelfde [...]

page 1 of 2