Lokalis is in 2014 opgericht met de opdracht basishulp te verlenen aan Utrechtse gezinnen. Mijn werkzaamheden hebben betrekking op het samen uitdenken van de organisatiestructuur en organisatiefilosofie; het realiseren van een staande organisatie (aanname personeel, locaties, ontwikkelen basis beleid en instrumentarium) en het in cocreatie met de gemeente Utrecht verder vormgeven en realiseren van de inhoudelijke transformatie-opdracht. Ik gaf leiding aan de afdeling organisatieontwikkeling (P&O, Communicatie, projectleiding).

Lokalis kent drie organisatieprincipes: zelfsturing, parellel organiseren en lerend organiseren, die onder mijn begeleiding vorm kregen. Bijvoorbeeld door het invoeren van talentmanagement, het ontwikkelen van een eigen verantwoordingscyclus en door op maat ontwikkelde werkvormen als Mini-Open Space, organisatie-evaluatie, rondom-feedback, stelsel-leerbijeenkomsten e.d.

Voor meer samenhang in ontwikkelopdrachten en beleidsontwikkelingen bij de gemeente, is er een nieuwe programmawerkwijze uitgedacht. Als voorzitter van de programmaraad/lid van het coördinatieteam van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugdzorg Utrecht, ben ik daarnaast direct betrokken bij de soms taaie samenwerking tussen beleid, praktijk, onderwijs en wetenschap in de stad.