In een kleine ideële organisatie, onderdeel van een internationaal netwerk, speelt een conflict tussen bestuur en directeur. Tevens is er gedoe tussen directeur en een zwaar belast coördinatieteam. Een deel van de problemen speelden ook bij de vorige directeur. Mijn interventie bestaat uit het in kaart brengen van het sociale systeem en de circulaire patronen. Daarnaast heb ik 2 sessies met het coördinatieteam en voer ik individuele gesprekken. Eén teamlid krijgt aanvullende coachingsgesprekken. De teamsessies zijn gericht op teambuilding vanuit talentmanagement, het versterken van individuen en het helder krijgen van het ideaal van het team m.b.t. een aantal organisatieproblemen. Ik geef het bestuur advies ten aanzien van de organisatiestructuur en de samenwerking met de internationale organisatie. Het team geeft directeur en bestuur helderheid over wat zij nodig hebben om de organisatie in rustiger vaarwater te krijgen.