Loop je vast in je werk doordat je steeds uit positie wordt gebracht? Doordat mensen om je heen niet nadenken maar doen. Doordat er weerstand is. Doordat de energie wegvloeit. Doordat de veiligheid ontbreekt, etcetera?

Een maatwerktraject zou er zo uit kunnen zien:

Stap 1: Inzicht krijgen in het grotere sociale systeem (large system) waarin je opereert. Bijv. met hulp van de innerlijke familie

Stap 2: Inzicht krijgen in jouw eigen innerlijke familie en de interactie met het systeem.

Stap 3: 1 tot 3 vervolgsessie: Wat is gelukt, wat is moeilijk. Welk effect heeft jouw interventie op het large system. Wat kan een volgende stap zijn.