Staat de organisatie voor een uitdaging? Maar zie je dat mensen, afdelingen of wellicht ketenpartners niet meewerken en vastzitten in oude gedragspatronen? Lukt het als management onvoldoende dat te veranderen? Onderzoek wat jullie rol is in dit patroon en welk alternatief gedrag de gewenste beweging kan brengen.

Een maatwerktraject zou er zo uit kunnen zien:

Stap 1: Wie zijn wij? Verkenning van het management als sociaal systeem, bijv. met hulp van de innerlijke familie.

Stap 2: Wat is onze context? Wat is de uitdaging? Waarom? Wat levert het op? En wat is het disfunctionele gedragspatroon wat ons tegenhoudt? Hoe wordt het in stand gehouden?  Bijv. door met hulp van een large-scale opstelling met de innerlijke familie inzicht te verkrijgen in het sociale systeem van de organisatie of van het stelsel.

Stap 3: Wat hebben we te leren? Oplossingsrichting uitwerken en verkennen nieuw gedrag management. Wat willen we anders doen en wat heeft ieder hierin te leren.

Stap 4:  Hoe doen we het? Vervolgsessie(s): Wat is gelukt, wat is moeilijk. Wat kan een volgende stap zijn.