Wil je met het hele systeem de (project- of organisatie) visie en missie bepalen of de koers herijken?

Een maatwerktraject zou er zo uit kunnen zien:

Stap 1: Bepalen wie er deel uitmaakt van ‘het hele systeem’ en hoe we die willen betrekken. Bepalen van de brede of juist meer specifieke vraag.

Stap 2: Open Space: Deelnemers kunnen binnen de brede vraagstelling zelf onderwerpen aandragen waarover ze het willen hebben.  Resultaten worden opgehaald.

of

Stap 2: Large Scale sessie: in 2 of 3 gespreksronde gaan deelnemers in wisselende en gemengde samenstelling naar een missie/visie of naar de herijking die volgens hen op een bepaald onderwerp nodig is.

Stap 3: In een deep democratisch gesprek wordt de wijsheid van het minderheidsstandpunt toegevoegd.

Stap 4: Iteratief proces van het verwerken van bevindingen en nieuwe large scale sessies