Natuurlijk leiderschap en Zelforganisate

Ruimte geven en nemen

In oude jagersculturen kende elke situatie zijn eigen leider. Het ene clanlid had de leiding bij de jacht, de ander bij een ceremonie, een derde in een oorlog en een vierde als leermeester.

Natuurlijk leiderschap wil zeggen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt richting een gemeenschappelijk doel en zijn rol oppakt op een manier die bij hem past. Dat ieder herkent wanneer zijn rol of unieke talent aan zet is en ook wanneer die van een ander. Natuurlijk leiderschap is dat mensen -als elkaars naasten- regie nemen of juist laten(!) op het moment dat dat passend is. Daarvoor helpt het om inzicht te hebben in de rollen en de aanwezige talenten in teams en organisaties en ook in de belemmeringen die eigenaarschap in de weg staan.

Voor aangewezen leiders is het zaak de eigen leiderschapsniche, het eigen talent en de eigen innerlijke familie te kennen. Aangewezen leiders die ook natuurlijk leider zijn, worden bijvoorbeeld gewaardeerd doordat ze erkennen waar ze anderen nodig hebben en dat goed organiseren.

Volwassen mensen moeten regie kunnen voeren over hun eigen werk, voor zover passend bij de bedoeling van de organisatie en afgestemd met anderen. Zelforganisatie is niet in tegenspraak met faciliterend, coachend en richtinggevend leiderschap. En het kan -moet zelfs- bestaan naast centrale regie, die verbind. Daarbij is het belangrijk dat medewerkers die dat willen, een rol van betekenis kunnen hebben in het bepalen van de centrale koers.

Verandertijd kan inzicht geven in jouw leiderschap en kan je helpen natuurlijk leider te worden. Verandertijd helpt die manier van zelforganisatie te ontwikkelen die bij de organisatie past.

De organisatie als ecosysteem

Natuurlijke organismen willen hun genen voortzetten.  In de loop der tijd ontwikkelden voorouders gedragspatronen die daarbij helpen. Die patronen zijn gebaseerd op de oude werkelijkheid die niet altijd aansluiten bij de nieuwe werkelijkheid. Lees verder >

Talentmanagement

Iedereen kan op een krachtige eigen manier, met zijn unieke talent, verandering brengen en van betekenis zijn voor een ander. Iedereen kent ook een persoonlijke drijfveer. Als een organisatie- of teamdoel aansluit bij jouw drijfveer, dan is het makkelijker je talent in te zetten. Vaker is je talent niet zichtbaar. Lees verder >

De organisatie als sociaal systeem

Verandertijd werkt volgens de systeemtheorie. Een team/organisatie wordt gezien als een netwerk van ’triades’. Een triade is een driehoeksrelatie tussen personen of groepen. Het gedrag van een persoon wordt beïnvloed door de triades waarvan hij onderdeel uitmaakt. Lees verder >

Natuurlijk leiderschap en zelforganisatie

In oude jagersculturen kende elke situatie zijn eigen leider. Het ene clanlid had de leiding bij de jacht, de ander bij een ceremonie, een derde in een oorlog en een vierde als leermeester. Lees verder >