Over Karin Geschiere

Met oprechte betrokkenheid gaat Karin snel de diepte in: naar de kern van waar het níet klopt. Met kennis, logica en intuïtie helpt zij inzicht krijgen en stappen te zetten in verandering. Zodat de organisatie beter is toegerust op de toekomst;  de nieuwe inhoudelijke koers echt op gang komt; disfunctionele gedragspatronen een team niet langer beheersen; er breed eigenaarschap ontstaat voor een veranderopgave en talenten samen tot ontwikkeling komen.

Karin’s oorsprong is natuurontwikkeling, al heeft ze vroeg de overstap gemaakt naar organisatieontwikkeling. Ze werkte onder andere in de jeugdzorg en maakte kennis met de systemische gezinstherapie. Natuur en Jeugdzorg zijn bepalend geweest voor hoe Karin naar veranderende organisaties kijkt.

Karin gelooft dat ieder mens uniek is en betekenis heeft. Ze gelooft dat diversiteit de basis is voor een flexibele organisaties en dat succes afhangt van de mate waarin flexibel kan worden mee bewogen. Flexibiliteit ontstaat waar afwijken mag. Verder houdt Karin van congruentie van inhoud en vorm en van congruentie in gedrag. Als er geen congruentie is, wordt ze onrustig.

Karin neemt makkelijk wisselende perspectieven in, waardoor ze in spanningsvolle situaties meervoudig partijdig kan zijn. Ze heeft een scherp oordeelsvermogen, maar veroordeeld niet. Omdat er haast altijd een ontschuldigend verhaal achter iemands gedrag zit.

Carrière

Karin was mede-initiatiefnemer van Lokalis, buurtteamorganisatie voor jeugd- en gezin in de stad Utrecht en heeft deze als manager organisatieontwikkeling tussen 2015 en 2017 helpen opbouwen.  Daarvoor bracht ze de natuur- en recreatiesector bij elkaar vanuit Natuur- & Milieu Overijssel; werkte ze in verschillende functies bij het COA, opvang asielzoekers, en werkte ze als Hoofd P&O en Communicatie bij Zandbergen/Youké, specialistische jeugdzorg. Hier begeleidde ze de voorbereiding van de organisatie op de transitie van de jeugdzorg. Naar een open, naar buiten gerichte organisatie.

In 2008/2009 deed Karin de post-master ACM bij het SIOO en werd Master of Change Management.  Ze is daarnaast opgeleid in talentmanagement, in systemische veranderbegeleiding, in systemische team-bemiddeling, in Deep Democracy (‘de wijsheid van de minderheid’) en in het werken met de innerlijke familie in large-systems. Sinds 2014 begeleidde ze, naast haar andere werkzaamheden, organisaties en teams in verandering.  Eind 2016 besloot ze volledig zelfstandig ondernemer te worden. Begin 2019 heeft ze zich als ZZP-er aangesloten bij het onconventionele collectief voor organisatieontwikkeling: het Ontwikkelaarsgilde.  Portfolio

 

Woordenwolk op basis van reacties van klanten