De omgeving verandert en de organisatie moet zich daaraan aanpassen.

Wat betekent dit voor de koers van de organisatie? Moeten we iets veranderen in onze strategie? Is onze organisatiestructuur, ons HR-beleid, onze verantwoordingswijze etc. toegerust op de situatie?

Als adviseur (of interim HR-manager) help ik jullie je eigen proces af te leggen. Dat doe ik vanuit mijn visie op veranderen:  Verandering begint bij jezelf. Op grond van betekenisvolle gesprekken over bedoeling en klantervaring, ontstaat er ruimte om stapsgewijs de gezamenlijke (organisatie)orde aan te passen.

Indien gewenst, ondersteun ik het tot stand laten komen van passend instrumentarium of passende overlegvormen.