Talentmanagement

Eigen unieke kracht

Iedereen kan op een krachtige eigen manier, met zijn unieke talent, verandering brengen en van betekenis zijn voor een ander. Iedereen kent ook een persoonlijke drijfveer. Als een organisatie- of teamdoel aansluit bij jouw drijfveer, dan is het makkelijker je talent in te zetten.

Vaker is je talent niet zichtbaar. Het gaat dan schuil achter niet functioneel gedrag, uitgelokt door niet functioneel gedrag van anderen. Dat gedrag is ontstaan als verdediging of bescherming en is dus in essentie goed. Het ontpopt zich echter ook op momenten dat het niet effectief is. Talentmanagement richt zich op het vinden van positief gedrag dat in de plaats kan komen van het niet functionele gedrag. Hierdoor komt er ruimte voor jouw talent.

Verandertijd werkt bij voorkeur in teamverband met talenten, omdat het bijdraagt aan verbinding en begrip. Het biedt ruimte en energie om te praten over hoe talenten beter kunnen samenwerken en hoe zij elkaar kunnen versterken. Soms is er ’teamgedoe’ en helpt talentmanagement om te onderzoeken wat het team verbindt door te kijken naar individuele en teamdrijfveren.

Talentmanagement kan ook worden ingevoerd op organisatieniveau en worden verankerd in de werkwijze van de organisatie, bijvoorbeeld m.b.t. HR-instrumenten. Verandertijd kan helpen bij het invoeren van talentmanagement, het ontwikkelen van passende instrumenten en het trainen van interne talentbegeleiders.

De organisatie als ecosysteem

Natuurlijke organismen willen hun genen voortzetten.  In de loop der tijd ontwikkelden voorouders gedragspatronen die daarbij helpen. Die patronen zijn gebaseerd op de oude werkelijkheid die niet altijd aansluiten bij de nieuwe werkelijkheid. . Lees verder >

Talentmanagement

Iedereen kan op een krachtige eigen manier, met zijn unieke talent, verandering brengen en van betekenis zijn voor een ander. Iedereen kent ook een persoonlijke drijfveer. Als een organisatie- of teamdoel aansluit bij jouw drijfveer, dan is het makkelijker je talent in te zetten. Vaker is je talent niet zichtbaar. Lees verder >

De organisatie als sociaal systeem

Verandertijd werkt volgens de systeemtheorie. Een team/organisatie wordt gezien als een netwerk van ’triades’. Een triade is een driehoeksrelatie tussen personen of groepen. Het gedrag van een persoon wordt beïnvloed door de triades waarvan hij onderdeel uitmaakt. Lees verder >

Natuurlijk leiderschap & Zelforganisatie

In oude jagersculturen kende elke situatie zijn eigen leider. Het ene clanlid had de leiding bij de jacht, de ander bij een ceremonie, een derde in een oorlog en een vierde als leermeester. Lees verder >