Ik leid veranderprojecten in het sociaal domein vanuit de visie op een inclusieve samenleving.

Bij voorkeur projecten waarbij veel partners betrokken zijn, met veel (bestuurlijke) afstemming en grootschalige samenwerkingssessies op allerlei lagen in de organisaties. Projecten waar veel gelegen is aan motiveren, positioneren  en eventueel ondersteunen van ketenpartners bij het motiveren van de eigen achterban.

Ik werk daarbij vanuit mijn visie op veranderen: Verandering begint bij jezelf. Op grond van betekenisvolle gesprekken over bedoeling en klantervaring, ontstaat er ruimte om stapsgewijs de gezamenlijke orde aan te passen.