In hoeverre zijn team(leiders) mede-eigenaar van de beoogde verandering? In hoeverre deelt het management het eigenaarschap? Wat is natuurlijk leiderschap van aangewezen leiders en wat betekent dat voor de mensen die worden geleid? Hoe ziet leiderschap eruit binnen een zelfsturend team? Hoe kun je als gemeente regie voeren op bijv. het sociaal domein?

Een maatwerktraject zou er zo kunnen uitzien:

Stap 1: Sessie in een zelfsturend team/ managementteam/ team middenkader / gemeente afdeling:  inzicht krijgen in de eigen manier van leidinggeven / eigenaarschap / regievoering.

Stap 2:¬†Vervolgsessie (evt. op meerdere niveau’s): Wat voor leiderschap / regie past bij de inhoudelijke bedoeling die we nastreven?

Stap 3: Stappenplan: Wat is er nodig om het leiderschap/de regie te veranderen?