Visie

Ecologisch systeem

Ik kijk naar organisaties zoals ik naar de natuur kijk, als een groep samenhangende organismen die in een bepaalde context één systeem vormen. Een natuurlijk ecosysteem.  Hoe meer veerkracht, hoe makkelijker het systeem zich aan veranderende omstandigheden aan kan passen en een nieuwe balans kan vinden. De veerkracht is grotere naarmate er meer diversiteit is aan soorten én aan individuen binnen een soort.

Sociaal systeem

Systemisch denken zie je ook terug in de sociale hulpverlening. Het probleemgedrag bij een kind kan veroorzaakt worden door een onverwerkt trauma van een ouder.  Systeemtherapie van het gezin is dan een betere oplossing dan therapie voor het kind allen. Ik zie een organisatie ook als een sociaal systeem. Het gedrag van individuen en afdelingen wordt voor het grootste deel bepaald door dat van anderen. Circulaire patronen kunnen een team, een organisatie en zelfs een stelsel in de greep houden. In plaats van het aanwijzen van schuldigen kan er beter inzicht worden verkregen in het mechanisme achter dat patroon. Dat biedt ruimte voor gedragsverandering.

Ieder is uniek en telt mee

Ieder heeft een unieke kracht die hem of haar in staat stelt van betekenis te zijn voor anderen. Dit talent zit vaak verstopt achter disfunctioneel aangeleerd gedrag. Als ieder talent in een organisatie floreert en talenten de krachten bundelen en samen werken, vergroot dat de diversiteit en de veerkracht van een organisatie. Talentmanagement richt zich op het ontplooien van talent.

Natuurlijk leiderschap

Er is soms een vreemd contrast tussen de verantwoordelijkheid die mensen privé gewend zijn te dragen en de ruimte die ze in hun werk soms krijgen. Verantwoordelijkheden laag beleggen vergroot de vindingrijkheid en dus wendbaarheid van een organisatie en leidt tot betere dienstverlening. Tegelijkertijd is er sturing nodig op het gezamenlijke doel, op gezamenlijk leren en op gezamenlijk werken. De invulling van meer zelforganisatie hangt dus af van de aard van de organisatie en is niet 1 op 1 te kopiëren.

Elke omstandigheid vraag zijn eigen leiderschapsstijl. Omdat verschillende omstandigheden elkaar steeds sneller opvolgen en niemand van alle markten thuis is, kan een leider het niet meer alleen. Een natuurlijk leider  weet waar hij/zij tekort schiet en zorgt dat hij/zij mensen om zich heen heeft die hem/haar aanvullen.

De organisatie als ecosysteem

Natuurlijke organismen willen hun genen voortzetten.  In de loop der tijd ontwikkelden voorouders gedragspatronen die daarbij helpen. Die patronen zijn gebaseerd op de oude werkelijkheid die niet altijd aansluiten bij de nieuwe werkelijkheid. Lees verder >

Talentmanagement

Iedereen kan op een krachtige eigen manier, met zijn unieke talent, verandering brengen en van betekenis zijn voor een ander. Iedereen kent ook een persoonlijke drijfveer. Als een organisatie- of teamdoel aansluit bij jouw drijfveer, dan is het makkelijker je talent in te zetten. Vaker is je talent niet zichtbaar. Lees verder >

De organisatie als sociaal systeem

Verandertijd werkt volgens de systeemtheorie. Een team/organisatie wordt gezien als een netwerk van ’triades’. Een triade is een driehoeksrelatie tussen personen of groepen. Het gedrag van een persoon wordt beïnvloed door de triades waarvan hij onderdeel uitmaakt. Lees verder >

Natuurlijk leiderschap en zelfregie

In oude jagersculturen kende elke situatie zijn eigen leider. Het ene clanlid had de leiding bij de jacht, de ander bij een ceremonie, een derde in een oorlog en een vierde als leermeester. Lees verder >