Wat doen we

Systeemcoaching:

 • Management. Staat de organisatie voor een uitdaging, maar zie je dat mensen, afdelingen of ketenpartners niet meewerken en vastzitten in oude gedragspatronen? Lukt het als management onvoldoende dat te veranderen? Onderzoek wat jullie rol is in dit patroon en welk alternatief gedrag de gewenste beweging kan brengen. Lees meer>
 • Teamconflicten. Zijn er in jouw team spanningen, bijvoorbeeld door een verschil in inzicht over de koers of over de aanpak. Of door botsende persoonlijkheden. Of doordat jullie niet tot besluiten komen. Lees meer>
 • Individueel. Loop je vast in je werk doordat je steeds uit positie wordt gebracht? Doordat mensen om je heen niet nadenken maar doen. Doordat er weerstand is. Doordat je energie wegvloeit. Doordat de veiligheid ontbreekt? Lees meer>

Veerkracht Versterken:

 • (Management-) Teamsessie.  Eigenlijk gaat het best goed, maar toch….is de fut uit het team; …lopen we steeds tegen dezelfde dingen aan; …wordt het conflict niet aangegaan; …zijn het altijd dezelfde die het voor het zeggen hebben; ..zijn we eigenlijk een groep individuen,.. bezwijken we onder het werk, … komen we niet tot een goed plan. Lees meer>
 • Veranderstrategie. De omgeving verandert en de organisatie zal daar een antwoord op moeten vinden. Wat betekent dit voor de koers van de organisatie? Moeten we iets veranderen aan onze strategie? Is onze organisatie toegerust op de situatie? Lees meer>
 • Talentteam of -organisatie. Door stil te staan bij elkaars talent en vanuit dat talent elkaar te ondersteunen bij de persoonlijke leervragen, ontstaat een hechter en beter samenwerkend team. Dat kan op team, maar ook op organisatieniveau. Een talentorganisatie richt zich op de vereende kracht van unieke medewerkers.  Lees meer>

Leiderschapsontwikkeling en Regie:

In hoeverre zijn team (leiders) mede-eigenaar van de beoogde verandering? In hoeverre deelt het management het eigenaarschap? Wat is natuurlijk leiderschap voor aangewezen leiders en wat betekent dat voor de mensen die worden geleid? Hoe ziet leiderschap eruit binnen een zelfsturend team? wat is persoonlijk leiderschap? Hoe kan een gemeente regie voeren over bijv. het sociaal domein? Lees meer>

Dialoog versterken.

 • Missie of Koers bepalen met het hele systeem. Wil je met een heel systeem de (project- of organisatie) visie bepalen of de koers herijken? Lees meer>
 • Organisatie-evaluatie met de hele organisatie in plaats van (of ter voorbereiding op) de klassieke directiebeoordeling. Een terugblik op het afgesloten jaar en een vooruitblik op het komende jaar. Lees meer>
 • De stem van de minderheid horen met hulp van Deep Democracy.
 • Betekenisvolle ontmoetingen faciliteren

Ontwikkelen instrumenten en organisatievormen:

 • HR-instrument op maat, zoals een gesprekscyclus die wordt omarmt
 • Overlegvorm op maat, bijvoorbeeld de mini-openspace. Een vast overlegmoment waar je je verdeelt over op dat moment ingebrachte thema’s.
 • Etc.

Verander(project)management:

Veranderprojecten in het sociaal domein vanuit de visie op een inclusieve samenleving.  Projecten waarbij veel partners betrokken zijn, met veel (bestuurlijke) afstemming en samenwerkingssessies op allerlei lagen in de organisaties. Lees meer>